Károlyi Mihály

Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Szakképző Iskola

Cegléd

 

 

 

 

 

 

 

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

 

 

 

 

 

 

Készítette:  Irházi Emőke igazgatóhelyettes

 

                   2004. április

 

Az Iskolaszék véleményezésének dátuma: 2004. április 15.

 

A Diákönkormányzat véleményezésének dátuma: 2004. április 19.

 

A nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2004. április 23.

 

A fenntartóhoz történő benyújtás dátuma: 2004. április 30.

 

A fenntartói jóváhagyás dátuma:………………………………………………………………

 

A tervezett felülvizsgálat dátuma:  2005. április (az intézményi önértékelés fejlesztési szintjének végrehajtását követően)

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Bevezetés. 2

1. Az intézmény bemutatása. 3

1.1. Intézményi adatok. 3

1.2. Iskolánk küldetésnyilatkozata. 3

2. Fenntartói elvárások. 3

3. Az intézmény minőségpolitikája. 4

3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat 4

3.2. Célrendszer, jövőkép. 4

4. Minőségirányítási rendszer. 5

4.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége. 5

4.2. Az intézményi tervezés folyamata. 6

4.2.1. Stratégiai tervezés. 6

4.2.2. Munkatervi tervezés. 7

4.3. Partneri igény- és elégedettségmérés rendje, partnerkapcsolatok menedzselése. 7

4.3.1. Eljárások. 7

4.3.2. A mérés módja. 8

4.3.3. Kommunikáció a partnerekkel 8

4.4. Mérés-ellenőrzés-értékelés. 10

4.4.1. Az ellenőrzés. 10

4.4.2. A mérés. 11

4.4.3.Az értékelés. 11

Összefoglaló táblázat a mérés-ellenőrzés-értékelés rendszeréről…………………………….13

4.4.4. Intézményi Önértékelési rendszer kialakítása és működtetése. 14

5. Dokumentálás. 14

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

Bevezetés

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításából adódóan a tv. 40.§ (10)-(11) bekezdése szerint iskolánkban feladataink hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából a fenntartói minőségirányítási programmal összhangban meghatározzuk intézményünk minőségpolitikáját és ennek végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert építünk ki és működtetünk.

Minőségirányítási előélet hiányában iskolánk a Szakiskolai Fejlesztési Program D komponensének keretében építi ki és fejleszti folyamatosan minőségirányítási rendszerét.

Az elkészült MIP iskolánk minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, mely az igazgató írásos engedélye nélkül külső személynek nem másolható le és át nem adható.

Megvalósulását garantálják a 2003/2004-es tanévben elkészült – intézményi önértékelésen alapuló – fejlesztési tervek. Fejlesztési céljaink elérésére folyamatosan megvalósítjuk intézkedési terveinket, a Szakiskolai Fejlesztési Program D2 komponensének keretében 2004/2005-ben megvalósítjuk a Szakiskolai Önértékelési Modell Fejlesztési szintjét, mely elvezet a teljes körű önértékelés bevezetéséhez. A különböző szintek bevezetésével párhuzamosan szükségszerűen felülvizsgáljuk minőségirányítási programunkat.

A rögzített előírások, információadási és együttműködési kötelezettségek az intézmény valamennyi dolgozójára kötelező érvényűek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

1. Az intézmény bemutatása

 

1.1. Intézményi adatok

            Főbb mérföldkövek az iskola történetében:

                        1945. április 30. újjá alakul a „Szakirányú Iparos és Kereskedő Tanonciskola”

                        1950. elindul az első kereskedő osztály

                        1951. tanulóotthon alakul a Pesti út 7-ben

                        1952. az államosított épületet iskolai célokra birtokba veszik

1955-56.          „Kereskedő Iskola” néven önálló iskola jön létre, - két osztállyal, 44 fővel -, mely igazgatásilag-gazdaságilag közös a 203.sz. Bem József Ipari Szakmunkásképző Intézettel

1967-68.          Hét kereskedelmi szakma mellett négy vendéglátóipari szakma oktatása is megindul a „Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolában”

1971.               az Ipari Szakmunkásképző új épületbe költözik a Hold utcában, a Pesti út 7-ben csak a kereskedelmi  és vendéglátóipari tanulók maradtak

                        1977. augusztus 1.

Önálló igazgatásúvá vált iskolánk: Vigh Ferencet, a „Bem József Ipari Szakmunkásképző Intézet” igazgatóhelyettesét nevezték ki igazgatónak (a gazdálkodás még közös)

                        1989.               a teljes körű önállóság éve

                                               elkészült az új iskolaépület a Kossuth Ferenc utca 18-ban

                                               iskolánk felvette Károlyi Mihály nevét

                                               elindult a kereskedelmi szakközépiskolai tagozat

1998.               a Világbanki fejlesztésnek köszönhetően a vendéglátóipari szakközépiskolai tagozaton is megindult a képzés, majd  bevezettük a külkereskedelmi szakközépiskolai oktatást is

A 9-10. osztály bevezetésével 2+2 éves lett a szakiskolai képzés és a szakközépiskolai tagozaton is érettségire épül a szakmai ciklus (így többen és hosszabb időt töltenek iskolai képzésben, ezért:)

                        2000-től          állandósult a kétműszakos oktatás iskolánkban

                        2001-ben         igazgatónk nyugdíjba vonult, új igazgatónk: Ságiné Szabics                                          Katalin (az iskola egyik addigi igazgatóhelyettese) lett

                        2003-ban         beindult a felsőfokú szakmai képzés (a Szolnoki Főiskolával                                        együttműködve)

                                               sikeresen pályázva bekapcsolódhattunk a Szakiskolai Fejlesztési                                             Programba

                                               július 1-jén fenntartóváltás miatt Pest Megye Önkormányzatá-                                    hoz kerültünk


 


Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

A vezetőség munkamegosztása

 

 

Igazgató: Ságiné Szabics Katalin

-         PR, beiskolázás

-         munkaközösség: szabadidős

-         fegyelmi (dolgozó)

-         diákmozgalom

-         pályázatok

-         EU (szabadidős csapat)

 

Igazgatóhelyettes: Reznák Ferencné

-         általános pedagógiai helyettes

-         osztályfőnökök

-         munkaközösségek:       - ker.                                De: - összes tanmenet

     - vend.                                    - szakköri tervek

                                               - testnevelés                            - munkaközösségi tervek

-         ISK

-         SZMK

-         ifjúságvédelem

-         számfejtés

-         kulturális rendezvények

-         könyvtár, klub, énekkar

-         fegyelmi bizottság

-         pedagógus továbbképzés

 

Igazgatóhelyettes: Irházi Emőke

-         szakiskolai helyettes

-         délután

-         OKJ-s vizsgák – szakmunkás

-         szakiskolai adminisztráció ellenőrzése, óralátogatás, számfejtés

-         munkaközösségek:       - áruismeret – természettudomány

            - matematika

- informatika

-         technikusképzés

-         minőségbiztosítás

-         tankönyvrendelés

-         helyettesítés délután

 

Igazgatóhelyettes: Baranyi Tibor

-         szakközépiskolai helyettes

-         délelőtt

-         érettségi, nyelvi vizsgák

-         szakközépiskolai adminisztráció ellenőrzése, óralátogatás, számfejtés

-         munkaközösségek: - nyelvi (angol, német)

 - magyar

 - történelem

-         nemzetközi kapcsolatok

-         EU, nemzetközi pályázatok

-         helyettesítés délelőtt

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

Gyakorlati oktatásvezető: Tóth Ferenc

-         szakiskolai gyakorlati oktatás

- csoportos

- munkahelyi  } szervezése, ellenőrzése

-         11. évfolyamra szakmai beiskolázás

-         vendéglátós rendezvények felelős irányítása

-         kapcsolattartás a partner vállalatokkal

-         tanlétesítmények berendezéseinek, eszközeinek felügyelete, megújítása

-         csoportos gyakorlathoz anyagszükséglet tervezése, felhasználás ellenőrzése

-         munkavédelem irányítása

-         beiskolázási tájékoztató az általános iskolásoknak

-         gyakorlati oktatásvezető-helyettesek felügyelete

-         rendszergazda, oktatástechnikus irányítása

 

Gyakorlati oktatásvezető-helyettes: Habony Sándorné

-         kereskedelmi szakközépiskola és technikus gyakorlati képzés

-         tanirodai gyakorlati képzés

-         cégszolgálat működtetése az NSZI-vel

-         világbanki kereskedelmi gyakorlati képzés

-         kereskedelmi OKJ-s techikusi vizsgák

-         technikusok záródolgozati munkái

-         érettségi jegyzői feladatok

-         nyári gyakorlatok szervezése és ellenőrzése

 

Gyakorlati oktatásvezető-helyettes: Sztruhár Krisztina

-         vendéglátó szakközépiskola és technikus gyakorlati képzés

-         OKJ-s vendéglátó technikusi gyakorlati képzés

-         világbanki gyakorlati képzés

-         vendéglátó OKJ-s technikusi vizsgák

-         technikusok záródolgozati munkái

-         nyári gyakorlatok szervezése és ellenőrzése

-         vendéglátós rendezvények

-         technikus jegyzői feladatok

 

Megjegyzés:  1. Banai Benőné dr. továbbra is ellátja a

                                   - versenyek szervezését,

                                   - továbbtanulási tanácsadást,

                                   - nyomtatványok rendelését.

2. Hajdú Györgyné a Diákönkormányzatot segítő tanár.

3. A szakiskolai jegyzői feladatokat a titkárság látja el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

Képzési kínálatunk:

            Alapító okirat szerint (Lásd Pedagógiai program Helyi tantervek)

 

1.2. Iskolánk küldetésnyilatkozata

 

Intézményünk általános és szakmai képző iskola, mely szakterületein (kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom) alap-, közép- és felsőfokú szakképesítés megszerzésére készít fel. Profiljából adódóan kiemelkedő hangsúlyt kap az idegen-nyelvek oktatása.

 Az általános képzés során célja, hogy a tanulók olyan szintű tudás birtokába jussanak, melyre szakmai felkészülésük építhető és amelynek alapján dönteni tudnak pályaválasztásukról.

A szakképzés célja, hogy végzőseinket versenyképes munkaerő-piaci pozícióba hozzuk hazai és nemzetközi szinten is.

 

2. Fenntartói elvárások

 

2.1.      Ki kell alakítani az élethossziglani tanulás rendszerét, mely biztosítja a   munkavállaláshoz és helytálláshoz szükséges tudás és kompetenciák folyamatos,      hatékony elsajátítását.

            Cél az új módszerek, technológiák és ismeretek alkalmazása és beépítése a     pedagógiai-szakmai munkába a széleskörű, konvertálható szakmai tudásra való            felkészítés a munkaerő szabad áramlásának biztosítása érdekében.

2.2.      Európai Uniós csatlakozásunk részeként fel kell készülnünk a Humán Erőforrás           Fejlesztési Operatív programban való részvételre, fejlesztési pályázataink során            kiemelt figyelmet fordítani a tehetséggondozásra, esélykiegyenlítésre, valamint az       informatikai és idegen-nyelvi képzés feltételeinek javítására.

2.3.      A munkaerő-piaci beilleszkedéshez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével, a      szakmák bemutatásával, átjárhatóság biztosításával, a szakmai szervezetekkel való szorosabb együttműködéssel mind komolyabb szerepet kell betöltenünk a         munkaerőpiacra történő felkészítésben.

2.4.      A gyermek- és ifjúságvédelem feladataira különös figyelmet kell fordítanunk,   prioritásként kezelnünk az osztályfőnökök és ifjúságvédelmi felelősök szakmai           továbbképzését.

2.5.      Olyan minőségirányítási rendszert szükséges kidolgoznunk, mely biztosítja a belső       szabályozottságot és a partneri igények beépítését az iskola működésébe.

2.6.      Alapvető fenntartói elvárás a magasabb szintű jogszabályok és helyi szabályzók           ismerete és betartása az intézményi munkában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

3. Az intézmény minőségpolitikája

 

3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat

 

     -     Iskolánk vezetősége és összes dolgozója számára a minőség folyamatos és tudatos     megfelelés céljainknak és értékeinknek, melyek összhangban állnak partnereink igényeivel, a tanulók, a szülők, az intézmény dolgozói, a fenntartó, a munkáltatók,    tágabb értelemben a társadalom egészének elvárásaival.

     -     Jó minőségű, hatékony és az esélyegyenlőséget is megfelelően szolgáló oktatást-         nevelést kívánunk megvalósítani változásokra mindig nyitott intézményünkben,     melynek eredményeként biztosítjuk tanulóink számára a továbbtanuláshoz (akár            élethossziglan) és a munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges tudás és    kulcskompetenciák elsajátítását, a beilleszkedéshez elengedhetetlen emberi            tulajdonságok kialakulását.

     -     Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan fejlesszük tananyagainkat, szolgáltatásainkat      egyrészt partnereink elégedettsége, másrészt munkánk hatékonyságának érdekében.

     -     Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy jó kapcsolataink fenntartása érdekében           következetes, megbízható partnerként járjunk el minden esetben.

     -     Intézményünk kinyilvánítja, hogy számunkra továbbra is meghatározó a tanuló-            központúság, iskolánkra jellemző a tanulókkal való egyéni foglalkozás.

 

3.2. Célrendszer, jövőkép

 

Szándékolt jövőbeni pozíció:

 

Az intézményhálózatban betöltött szerepünk szerint általánosan és szakmai képző iskola vagyunk és akarunk maradni, ennek megfelelően a kereskedelem-marketing, valamint a vendéglátás- idegenforgalom terén célunk alap-, közép- és felsőfokú szinten szakképesítés nyújtása.

 

Földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan a Közép-Magyarországi Régió egyik képzési centrumává szeretnénk válni, miközben a piaci szegmensben is készek vagyunk megerősíteni pozíciónkat  pl. nyelvi elékészítő évfolyam indításával tovább erősítve kiemelt idegen nyelvi képzésünket, valamint az átjárhatóság biztosításával továbbra is felvállaljuk a más intézményben végzett tanulók szakmai képzését akár 10. osztály, akár érettségi után szeretnének nálunk szakmai képzésben részt venni.

 

Tervezett tevékenységi kör:

A jelenlegi képzési területek megtartása (kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, szakács, cukrász, pincér, élelmiszer- és vegyiáru kereskedő, ruházati kereskedő, vas- és műszaki kereskedő, érettségire épülő szakmai képzés, felsőfokú képzés) mellett a jelentkező partneri igényeknek megfelelve célunk új tevékenységek bevezetése:

     -     idegen nyelvi előkészítő osztály (ún. 0. évfolyam) indítása két idegen nyelvvel

     -     10. osztály utáni szakmaváltásra való felkészítés

     -     multinacionális cégek képzési igényeinek kielégítése

     -     11. évfolyamon igény szerint második idegen nyelvi oktatás fakultatív bevezetése

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

Fejlesztési célok, új értékek:

A közoktatási stratégiai célokkal összhangban célunk

     -     az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén,

     -     az informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése      párhuzamosan

     -     az idegen nyelv mind biztosabb használható kommunikációs eszközzé tételével,

     -     az esélyegyenlőtlenségek mérséklése pl. tanulási nehézségek leküzdésére         kommunikációs készségfejlesztő csoportot szervezünk.

 

Céljaink megvalósítása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk.

 

4. Minőségirányítási rendszer

 

4.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége

 

Iskolánk jelenlegi vezetője jóval igazgatóvá választása előtt felismerte a minőségügy jelentőségét az oktatásban. Már 1996-ban foglalkozott a TQM rendszer alapos tanulmányozásával, az EFQM témaköréből szakdolgozatot is írt - tantestületünket is folyamatosan inspirálta a különböző minőségbiztosítási rendszerek megismerésére, a minőségfejlesztésre irányuló továbbképzések , pályázati lehetőségek nyomon követésére.

Példamutatása és az a tény, hogy régóta kiemelten kezeli a minőségbiztosítás kérdését, különös hangsúlyt ad az ehhez kapcsolódó munkának.

A minőségirányítási rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése érdekében

-         kinyilvánította elkötelezettségét a minőségügy területén

-         elkészítette az iskola küldetésnyilatkozatát, Pedagógiai programját, munkatervét, minőségpolitikáját és meghatározta minőségpolitikai céljait

-         biztosítja az iskola törvényes és jogszerű működését

-         folyamatosan figyelemmel kíséri és szabályzó-rendszerébe beépíti az intézményi működést meghatározó jogszabályi változásokat

-         kialakítja az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálati rendjét

-         megbízta egyik helyettesét a minőségügyi feladatok koordinálásával

-         elkészítette a vezetői ellenőrzés/értékelés rendjét

-         biztosítja a szükséges munkafeltételeket és erőforrásokat a folyamatos fejlesztéshez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

4.2. Az intézményi tervezés folyamata

 

4.2.1. Stratégiai tervezés

 

Intézményi céljainkból a fenntartó igényeivel összehangolva az alábbi feladatok következnek:

 

A/ Rövid távú feladatok (max.1 év)

 

-         nyelvi előkészítő évfolyam indítása

-         tanulóink igényeinek megfelelő differenciált képességfejlesztés biztosítása

-         diákkörök, szakkörök indítása

-         versenyeken való részvétel biztosítása (tanulmányi-, kulturális-, sport-)

-         iskolai rendezvények, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása

-         tanulmányi kirándulások, szakmai bemutató-, színházlátogatások szervezése

-         mentálhigiénés programok megpályázása, lebonyolítása

-         pályázatok figyelése, készítése

-         szakmai továbbképzéseken való részvétel biztosítása

-         szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása a naprakész tudás átadásának biztosítása érdekében

      -    gazdasági partnereinkkel folyamatos a kapcsolattartás

 

B/ Középtávú feladatok (2-3 év)

-         Szakképzésünk tartalmi és módszertani megújítása (SzFP „B” komponens)

-         A munkaerő-piac változó igényeihez való alkalmazkodás

-         Külkapcsolataink ápolása, új kapcsolatok kiépítése – pl. vendéglátós tanulóink cseregyakorlatának megszervezése- az idegen nyelvek oktatásának és a szakmai gyakorlati tudásnak a fejlesztése érdekében

-         Pályaorientációs feladatok ellátása a 10. és 12. évfolyamok végén

-         Diákvállalkozások működtetése

-         Szakiskolai Önértékelési Modell II. –fejlesztési- szintjének kiépítése, majd a Teljeskörű Önértékelés bevezetése a SzFP „D”-komponensének keretében

 

C/ Hosszú távú feladatok (3 éven túl)

-         Érettségi-, szakmai vizsgákra való felkészítés

-         Munkábaálláshoz szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése

-         Továbbtanulásra való felkészítés

-          Személyiségfejlesztési, egészségnevelési és környezetvédelmi nevelési feladataink folyamatos teljesítése

-         Idegen nyelvi és információtechnológiai kompetenciák központi szerepének

megerősítése

-         Az intézményi önállóság megőrzése mellett részvétel egy kialakítandó TISZK

munkájában

      -    A szakmai struktúra korszerűsítése a technikusképzés felsőfokú szakképzéssel való

            fokozatos felváltásával

-         ISO 9001:2000 bevezetése és tanúsíttatása

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

A pedagógiai feladatok megvalósulásának színterei a

- tanórák

- tanórán kívüli foglalkozások

- Diákönkormányzati tevékenységek

- iskolai rendezvények, kirándulások, egyebek.

 

4.2.2.   A stratégiai tervet az éves munkaterv bontja le operatív feladatokra

            (1. számú melléklet)

 

4.3.   Partneri igény- és elégedettségmérés rendje, partnerkapcsolatok          menedzselése

 

4.3.1. Eljárások

 

Iskolánkban 2000-ben az intézményvezető-váltáskor a gazdasági munkaközösség végzett SWOT- analízist, majd 2003-ban Szakiskolai Önértékelési Projektet valósítottunk meg.

 

Az eljárás célja:

Időről-időre felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét/elégedetlenségét valamint a mérési eredmények alapján elvégezni a szükséges korrekciókat.

 

Az eljárás során:

-partnerazonosítást végzünk

-lebonyolítjuk a felmérést

-intézkedési terveket készítünk és

-ellenőrizzük a szükséges beavatkozásokat

 

A mérés rendje:

Az önértékelési projektterv (Ld. 2. sz. melléklet) szerint

 

A partnerazonosítás

során áttekintjük a külső-belső partnerek listáját, szükség esetén frissítjük, elvégezzük a változtatásokat (új partner felvétele, megszűnő kapcsolatok törlése)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

4.3.2. A mérés módja

 

A Szakiskolai Önértékelési Modell (SzÖM) kiépítésekor a Magyar Gallup Intézet szakértőjének közreműködésével az Intézet által kipróbált, bemért kérdőíveket használtuk ill. adaptáltuk a helyi specifikumoknak megfelelően a diákok, szülők, munkáltatók megkérdezésekor (a többi partner esetében az interjú módszerét alkalmaztuk). A partnerek ötfokú skálán jelezték az adott tényezőre vonatkozó igényüket ill. a vele való elégedettségüket (a legkisebb értékeket elégedetlenségként értékeltük), a nyitott kérdésekre adott válaszokat is feldolgoztuk.

A felmérés határideje (Projektterv szerint) dec.1., felelősök a team tagjai.

Az eredmények feldolgozása, elemzése a team feladata, határidő dec.15.

Az összegző értékelés elkészülte jan.20., tantestületi előterjesztése, fejlesztési célok kijelölése félévi értekezleten. Felelős a projekt-vezető.

Az összegző értékelés alapján készülnek el az intézkedési tervek február végére.

A részletes eredményeket az Önértékelés Eredménykritériumai tartalmazzák (Ld. 2. sz. melléklet –Eredmények VI. 1-9. old.)

 

4.3.3. Kommunikáció a partnerekkel

 

A partnerekkel való kommunikáció célja alapvetően igényeik, véleményük megismerése és formálása (megfelelés és PR-tevékenység).

 

Belső partnereink

A/ Dolgozóink

-         pedagógusok: minden hétfő délelőtt vezetőségi értekezletet tartunk, melyen értékeljük

      az elmúlt hét eseményeit és megbeszéljük az adott héten ránk váró feladatokat.

      Ezt követően a délelőttös és délutános tanítás közötti nagy-szünetben (13.10) nevelőtestületi tájékoztatót tartunk. Felelős: az igazgató

      Minden hónap első péntek délutánján 13.30-tól tartjuk nevelési értekezleteinket.

      Indokolt esetben az igazgató vagy helyettesei rendkívüli értekezletre hívhatják össze a kollégákat (hangosbemondón, iskolarádión keresztül).

-         nem pedagógus dolgozók: a hétfői vezetőségi értekezleten minden esetben részt vesz a gazdasági vezető, aki a gazdasági dolgozóknak továbbítja az őket érintő szükséges információkat ill. a technikai dolgozókat a gondnok tájékoztatja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

B/ Diákjaink

            A hétfői értekezleteken felmerülő – a tanulókat érintő- ügyeket az osztályfőnökök továbbítják, a kiemelten fontos ügyekről az aulában tartott tájékoztatón kapnak információt a diákok (pl. versenyeredmények elismerése, súlyos rongálások és azt követő intézkedések bejelentése stb.). Egyéb esetekben az iskolarádión keresztül és írásos hirdetésekben értesítjük a diákokat. Dicséreteket, büntetéseket, fontos eseményeket, szülői értekezletek, fogadóórák időpontjait az ellenőrző könyvbe is beírjuk.

A diákvezetőkkel való kommunikáció jelentős színterei a már hagyománnyá váló pár napos  őszi és tavaszi DÖK-fórumok, melyeken a diákok képviselői találkoznak az iskolai életben fontos szerepet betöltő felnőtt vezetőkkel (szabadidő-szervező, diákmozgalmat segítő, ifjúságvédelmi felelős stb. ) és más meghívott vendégekkel (pl. diákjogok állampolgári biztosa, EU-felelős, stb) és megvitatják problémáikat, feladataikat, az őket érintő kérdéseket.

 

C/ Szülők

Munkatervünk szerint évente kétszer tartunk szülői értekezletet: szeptemberben és februárban.

Szeptemberben a 9. osztályos tanulók szüleinek közös tájékoztatót tartunk. Téma: az iskola bemutatása. Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

Februárban a 10. osztályosok szüleinek tartunk összevont értekezletet a szakmaválasztásról ill. a kétszintű érettségiről, valamint a végzősöknek a vizsgákról és a továbbtanulási lehetőségekről. Felelősök: igazgatóhelyettesek

Fogadónapjainkat is évente két alkalommal rendezzük meg: decemberben és áprilisban a nevelési értekezletet követően 16 órától, melyeken a munkaközösségek külön termekben fogadják az érdeklődőket. A fogadónapokon minden pedagógus részt vesz (a távolmaradást előzetes bejelentés alapján indokolt esetben az igazgató engedélyezi). Az osztályfőnöki munkaközösség által készített terembeosztást évről-évre felújítjuk, kiegészítjük az új kollégák beosztásával és kifüggesztjük a bejárati ajtón, teremajtókon.

Igény ill. szükség szerint előzetes egyeztetés alapján a fentiektől eltérő időben is állunk a szülők rendelkezésére ill. élünk a megkeresés lehetőségével a gyermek érdekében (telefonon, levélben, személyesen).

A szülőkkel képviselőik útján is tartjuk a kapcsolatot SZMK és Iskolaszék működtetésével (SzMSz szerint)

 

Külső partnereink

 

A/ Leendő diákok és szüleik, pedagógusaik

            Beiskolázási szülői értekezleteken az általános iskolákban, pályaválasztási börzéken,   iskolánkban rendezett nyílt napokon kapnak tájékoztatást

 

B/ Fenntartó

            Elsősorban az intézményvezető és a gazdasági vezető tartja a rendszeres kapcsolatot   összhangban az Önkormányzati Minőségirányítási Programmal.

 

C/ Kollégium

            A kollégium vezetőjével és diákjaink nevelőtanáraival a nevelési igazgatóhelyettes és    az osztályfőnökök tartanak rendszeres kapcsolatot.

 

 

 

 

 

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

D/ Munkáltatók

            A külső gyakorlati helyekkel vezetőiken és a tanulófelelősökön keresztül a       gyakorlati oktatásvezető és a szakoktatók állnak rendszeres kapcsolatban. Évente két          nagyobb fórumot szervezünk a közös találkozóra: ősszel munkaerő-piaci találkozóra      hívjuk   meg a vállalkozókat, munkaadókat, munkaügyi központok felelőseit, a tavaszi             ún. szakmai esteken pedig a szülőkön kívül nekik is bemutatjuk végzőseink szakmai    fejlődését egyben fórumot teremtve partnereink egymás közötti kapcsolattartásának is.

 

E/ Felsőoktatás

            Pályaválasztási felelősön keresztül tartjuk a kapcsolatot a felsőoktatási            intézményekkel, látogatjuk középiskolásoknak szervezett fórumaikat, diákjaink részt         vesznek előkészítőiken, bekapcsolódnak pályázataikba. A Szolnoki Főiskolával való         együttműködésünk felelőse a tagozatvezető.

 

F/ Külföldi partnerintézmények

            Különböző pályázatok útján veszünk részt közös projektekben. A pályázatokért, a     nemzetközi kapcsolatokért a szakközépiskolai tagozat igazgatóhelyettese felelős ill. a           projekt jellegétől függően más kollégák is részt vesznek mind a munkában, mind a     kapcsolattartásban.

            Jelenleg holland, norvég, finn, német, belga és francia partnerintézményekkel    dolgozunk együtt.

 

4.4. Mérés-ellenőrzés-értékelés

 

A tanulói mérés, ellenőrzés és értékelés a Pedagógiai Programban foglaltak szerint történik

 

4.4.1. Az ellenőrzés

az intézményi szabályoknak, normáknak való megfelelés.

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

 

Az igazgató illetve az igazgatóhelyettes feladatkörébe tartozik

- az elméleti és a gyakorlati oktatás munkatervében rögzítettek ellenőrzése,

- az oktató-nevelő munka folyamatos ellenőrzése

 

A gyakorlati oktatásvezető és helyettesei feladatkörébe tartozik

- a szakoktatók tanmeneteinek jóváhagyása

- a szakoktatók oktató-nevelő munkájának folyamatos ellenőrzése

- a gyakorlati szakkörök felügyelete

- a munkavédelmi és tűzrendészeti megbízott munkaterületének ellenőrzése

- a gyakorlóhelyek ellenőrzése különös tekintettel a képzési követelményekre.

 

A munkaközösségek vezetői ellenőrzik

- az adott tantárgyak oktatásának tartalmi tervezését

- a tanmeneteket

- óralátogatással ellenőrzést végeznek a szakmai és módszertani kultúra segítése érdekében

- a naplóba írt jegyek alapján rendszeresen ellenőrzik a tanulók folyamatos értékelését

 

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző megbeszéli az érintett pedagógussal.

 

 

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

4.4.2. A mérés

az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik fontos eszköze.

 

Minden szaktanár illetve szakoktató folyamatos tanórai-, tantárgyi mérést végez a feleltetés szóbeliségére helyezve a hangsúlyt (diagnosztizáló mérések, míg az írásbeli számonkérések inkább szummatív mérések.)

A munkaközösségek kidolgozzák az adott tantárgyakból és témakörökből milyen módon, milyen jellegű feladatokkal végzik az ellenőrzést-mérést. (A témazárók feldolgozásakor visszajelzünk a hiányosságokra, azok alapján felzárkóztatást végzünk.)

Iskolai szinten összehangoljuk, mely tantárgyakból, mely évfolyamokon, mikor mérjük ún. szintvizsgával a követelmények teljesítését.

9. évfolyamos tanulóinkat közös írásbeli felvételik és hozott eredményeik alapján soroljuk az egyes tagozatokon indított osztályainkba, majd az év végi teljesítmények alapján elvégezzük a szükséges korrekciókat.

A vizsgák speciális színterei a méréseknek, hiszen a szakmai képesítő vizsgák és az érettségi egy hosszabb tanulási folyamat végső eredményéről adnak átfogó képet.

Az oktatásirányítás vagy a fenntartó kérésére esetenként standard eszközökkel végzett külső mérésekre is sor kerül. (Pl. 10. évfolyamosok olvasás-szövegértés- ill. matematika-felmérése, vagy a próba-felvételi mérések a 11. évfolyamon 2004. májusában).

 

4.4.3.Az értékelés

a kitűzött célok és az elért eredmények összevetése.

 

Az értékelés az ellenőrzésekhez, mérésekhez hasonlóan három szintre terjed ki:

-         Tanulóink értékelését jelenti mindazoknak az adatoknak (osztályzatok, hiányzások, dicséretek, elmarasztalások, stb.) összegyűjtése, feldolgozása és értelmezése, melynek alapján döntés születhet a tanítási-tanulási folyamat további menetéről, esetleges átalakításáról feltérképezve mind a haladást, mind a lemaradókat.

      Csoportok, osztályok szintjén figyelemmel kísérjük, észlelhető-e fejlődés a csoport     munkájában, milyen szintű a teljesítmény a többi csoporthoz képest, hány tanulónál       tapasztalható fejlődés vagy visszaesés a csoport teljesítményéhez, szintjéhez képest.

-    A pedagógusok értékelése a táblázat szerint történik az alábbi szempontok alapján:

Tanmenetek elkészítése

Tantervi követelmények teljesítése

Óratartási fegyelem

Munkaköri feladatok teljesítése

Feladatok vállalása és teljesítése

Vizsga- és verseny-eredmények (szakmai-, tantárgyi-, kulturális-,sport-)

Adminisztráció

Határidők betartása

      -    Az iskolai szintű értékelés középpontjában a nevelés és oktatás minőségének és          hatékonyságának vizsgálata áll, melyet félévente végzünk az alábbi eredményességi             szempontok alapján: tanulmányi átlagok, bukások, hiányzások, versenyek, vizsgák            eredményei, továbbtanulás mutatói.


Összefoglaló táblázat a mérés-ellenőrzés-értékelés rendszeréről

 

TANULÓK

TERÜLET

ELLENŐRZÉS

ÉRTÉKELÉS

mérési pont

módszer

gyakoriság

dokumentáció

felelős

mérési pont

módszer

gyakoriság

dokumentáció

felelős

Tanulmányi munka

belső ell.

szerint

esetenként

dokumentum-

elemzés

havonta

napló, ellenőrző

ofi

ig.h.

igazgató

folyamatos tanmenet szerinti félév, évvége

szóbeli

írásbeli

eseti tanmenet szerinti, félévente

ellenőrző, napló, bizonyítvány

szaktanár

Versenyeredmények

tanévvégi

értékelés

elemzés

évente

összesítések, jegyzőkönyvek

igazgató

igh. mkv.

versenyek

írásbeli, szóbeli, gyakorlati

évente

jegyzőkönyv

szaktanár

Vizsgák

évvége

 

 

jegyzőkönyv

igazgató

ig.h.

vizsga

írásbeli, szóbeli, gyakorlati

évente

jegyzőkönyv

vizsgáztató

Magatartás

folyamatos osztályozó értekezlet

óralátogatás

megbeszélés

folyamatos

félévente

feljegyzés

feljegyzés

igazgató

ig.h.

havonta

félév

évvége

önértékelés

megbeszélés

havonta

félévente

napló

osztályfőnök

Szorgalom

folyamatos osztályozó értekezlet

óralátogatás

megbeszélés

folyamatos

félévente

feljegyzés

feljegyzés

igazgató

ig.h.

havonta

félév

évvége

önértékelés

megbeszélés

havonta

félévente

napló

osztályfőnök

Fegyelmi ügyek

esetenként

dokumentum-

elemzés

megbeszélés

esetenként

jegyzőkönyv

igh.

félév, évvége

megbeszélés

félévente

jegyzőkönyv

igazgató

Jutalmazások (motiváció)

munkaterv

szerint

óralátogatás dokumentum-elemzés

rendszeres

feljegyzés

napló

igazgató

ig.h.

mkv.

félév,

évvége

önértékelés

dokumentum-elemzés

félévente

jegyzőkönyv

igazgató, ig.h.

Belső mérések

tanmenet szerint

szintvizsga

rendszer szerint

dokumentum-elemzés

folyamatos

évente

napló jegyzőkönyv

ig.h.

ig.h.

tanmenet szerint

szintvizsga rendszer szerint

írásbeli

szóbeli

rendszeres

évente

napló

jegyzőkönyv

szaktanár

munkaköz.vez.

Külső mérések

esetenként

írásbeli

estenként

jegyzőkönyv

ig.h.

esetenként

írásbeli

eseti

jegyzőkönyv

ig.h.

PEDAGÓGUSOK

Tanmenet, program

IX. 25.

dokumentum-elemzés

évente

tanmenet

ig.h.

félév

évvége

beszámoló

félévente

jegyzőkönyv

igazgató

Tankönyv, taneszköz

IX. 15.,

II. 15.

dokumentum-elemzés

megbeszélés

félévente

rendelések, leltári jegyzőkönyv

ig.h.

félév

évvége

beszámoló

félévente

jegyzőkönyv

igazgató

Ofi, munkaközösségvezetői tevékenység

munkaterv

szerint

óralátogatás

dok.-elemzés

megbeszélés

munkaterv szerint

feljegyzés

igazgató

ig.h.

félév

évvége

beszámoló

félévente

jegyzőkönyv

igazgató

Pedagógusok munkája

munkaterv

szerint

óralátogatás

dok.-elemzés

megbeszélés

munkaterv szerint

feljegyzés

napló

igazgató

ig.h.

mkv.

félév

évvége

beszélgetés,

dokumentum-elemzés

félévente

Feljegyzések

igazgató

Munkaközösségi szakmai munka

munkaterv

szerint

óralátogatás

iskolai elemzés beszélgetés

munkaterv szerint

napló

feljegyzés

igazgató

ig.h.

tanév vége

önértékelés

évente

jegyzőkönyv

igazgató

ig.h.

ISKOLA

Házirend

folyamatos

iskolabejárás

óralátogatás

dokumentum-elemzés

folyamatos

feljegyzés

igazgató

ig.h.

évente

beszámoló

évente

jegyzőkönyv

igazgató

Ügyeleti rendszer

folyamatos

dokumentum-elemzés

beszámoltatás

folyamatos

feljegyzés

igazgató

ig.h.

évente

beszámoló

évente

jegyzőkönyv

igazgató

SZMSZ, Pedagógiai Program végrehajtása

ig.utasítás

szerint

jogszabály és dokumentum-elemzés

2 évente

feljegyzés

igazgató

2 évente

beszámoló

2 évente

jegyzőkönyv

igazgató

Szakisk.Önért.Modell

ISO 9001: 2000 kiépítése

folyamat-

szabályozás szerint

irányított önértékelés

2004.

2005.

jegyzőkönyv

minőségügyi vezető

folyamatszabályozás szerint

külső értékelés

dok-elemzés

2004.

2005.

jegyzőkönyv

minőségügyi vezető


Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Cegléd)

Minőségirányítási Program

 

 

 

4.4.4. Intézményi Önértékelési rendszer kialakítása és működtetése

 

Iskolánk a Szakiskolai Fejlesztési Program „D” komponensében Szakiskolai Önértékelési Modellt épít ki, melynek keretében

     -     a 2003-2004-es tanévben megvalósítjuk az I. szintet (Helyzetértékelő szint), majd

     -     2004-2005-ben a II. szintet (Fejlesztési szint) építjük ki.

     -     Célunk a későbbiekben a Teljes körű minőségirányítási rendszer megvalósítása illetve ISO 9001:2000 kiépítése és tanúsíttatása.

A Szakiskolai Önértékelési Modell komplex eszköz az intézmény fejlesztésének megalapozásához, figyelembe veszi a szakiskolák specialitásait, a TQM elvein alapulva mindvégig a nevelési-oktatási tevékenységet helyezi az önértékelés középpontjába.

A kritériumokra adott válaszok alapján megismerjük erősségeinket és fejlesztendő területeinket (mindezeket a kritérium-válaszok után az ún. Értékelő könyvben gyűjtöttük össze. Ld. 2. sz. melléklet)

A fejlesztendő területek alapján jelöljük ki céljainkat és készítjük el intézkedési terveinket. Az elkészült Önértékelési Jelentéseket a Szakiskolai Fejlesztési Programiroda külső szakértővel bírálja el, melynek alapján megtesszük a szükséges korrekciókat (PDCA-ciklust működtetünk).

 

5. Dokumentálás

 

A feljegyzések, belső szabályzók kezelése, a hozzáférhetőség, nyilvánosság kérdései az ügyviteli és iratkezelési szabályzatunkban meghatározottak. (3. sz. melléklet)